technology

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Ε Ν Φ Ι Α... ένας φόρος στην Ελλάδα, που θα πληρώσουμε και εμείς οι Ελληνες του εξωτερικού

Ε Ν Φ Ι Α... ένας φόρος στην Ελλάδα, που θα πληρώσουμε και εμείς οι Ελληνες του εξωτερικού


Ε  Ν Φ Ι Α... ένας  φόρος  στην Ελλάδα,  που θα πληρώσουμε  και εμείς οι Ελληνες  της Αυστραλίας  και όλης της γής
(Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων)

Γράφει  και  επιμελείται ο Γιώργος  Αθανασιάδης
Δικηγόρος
377-383 Sussex St.
ΣΥΔΝΕΥ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
TEL:  (02) 92613144   και  0421 969 172

Ο  νέος  ελληνικός νόμος φορολογίας ιδιοκτήσίας  των ακινήτων μας στην
Ελλάδα, ψηφίστηκε και πήρε αριθμό  4223/2013 και το όνομα ΕΝΦΙΑ  (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων)   Τι είναι αυτός ο ΕΝΦΙΑ τελικά και τί πρέπει να  κάνουμε οι Ελληνες στην Ελλάδα,  αλλά και όλοι  εμείς που έχουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία εκεί.   Οταν δημοσιεύτηκε αυτός ο νόμος και μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  της Εφορίας στην Ελλάδα, ήρθαν  τα πρώτα ειδοποιητήρια για να καταβληθεί  απο τους υποχρεους η πρώτη δόση,  ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων για τις αδικίες και τα λάθη στον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων. Ετσι μέσα στο καλοκαίρι  του 2014, η κυβέρνηση  έκανε τροποποιήσεις και βελτιώσεις  οι οποίες δημοσιεύτηκαν με τον νόμο 4286/2014.
O ΕΝΦΙΑ   είναι ένας φόρος   που  θα πληρώνεται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ  απο δώ και στο εξής απο ΟΛΟΥΣ τους Ελληνες που έχουν περιουσία στην Ελλάδα, έστω και ένα κοτέτσι, θα πληρώνουν ΚΑΙ  ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ .

Ποιό είναι όμως το Αντικείμενο του φόρου, όπως το ορίζει ο νόμος 4223/13;
Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου.  Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εμπράγματα  ή ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης,  βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.  Εξαιρετικά, επιβάλλεται και στο δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής, της κατοχής, καθώς και στη δέσμευση δικαιωμάτων επί του ακινήτου από Δήμους (δηλαδή ρυμοτομίες, απαλλωτριώσεις κλπ.
Τέλος  ο  ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο.

Τα δικαιώματα επί των οποίων επιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από μεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του τίτλου κτήσης.
Για να υπολογιστεί ο φόρος αυτός λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο.   Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή,  λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης.     Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου.    Αν η πραγματική επιφάνεια του  ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής  ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου.
Ποιοί  θα πληρώσουν τον φόρο αυτό;
 Το φόρο αυτό θα πληρώσουν ΟΛΟΙ οι Ελληνες που κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό  ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας που έχουν στα ακίνητα και με όποιο τρόπο τα έχουν αποκτήσει. Αναφέρω ενδεικτικά παρακάτω κάποιες περιπτώσεις, υπόχρεων προσώπων για να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ
 Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης ή από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως.
 Ο κληρονόμος και ειδικότερα:
α) Ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.
β) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.
γ) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.
Πέραν των περιπτώσεων αυτών δηλαδή των ιδιοκτητών ακινήτων και των κληρονόμων κάποιας περιουσίας υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις που όμως δεν αφορούν άμεσα τους Ελληνες της παροικίας μας  εκτός απο ελάχιστες εξαιρέσεις.

Τώρα αν υπάρχει μόνο στο ακίνητο και όχι πλήρης κυριότητα τότε πληρώνει και ο επικαρπωτής του ακινήτου και ο ψιλός κύριος ως εξής:
α) Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή:
γ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία.
Υπάρχουν πολλές άλλες ρυθμίσεις  στο νόμο και όσα αναφέρθηκαν είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ,  επομένως πρέπει όλοι οι συμπάροικοι μας, ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ αμεσα τις περιουσιακά σας θέματα στην Ελλάδα,  για να μη βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων και πληρώσετε φόρους άδικους.
Για τον λόγο αυτό, είμαστε στη διάθεση όλων των συμπαροίκων μας  ΕΔΩ στο ΣΥΔΝΕΥ διαρκώς,  και μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο που είναι γραμμένο στην κεφαλή του άρθρου αυτού  και να κλεινετε ραντεβού να μας επισκέπτεσθε στο κέντρο του Σύδνεϋ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  όλες τις εργάσιμες μέρες,  για να σας βοηθήσουμε να τακτοποιήσετε τα θέματα σας αυτά, καθώς επίσης και να έχετε διαρκή ενημέρωση και παρακαλούθηση  καθώς καί όποιο θέμα σχετίζεται με την περιουσία σας στην Ελλάδα.  Ακόμη και άν αποποιηθείτε την περιουσία αυτή και σκεφθείτε ότι δεν σας ενδιαφέρει και ας την πάρει το κράτος και αυτό έχει μια διαδικασία, διότι δεν γίνεται έτσι απλά.  Κινδυνεύετε  να είστε υπόλογοι με την πρώτη επίσκεψη σας στην Ελλάδα, εσείς  ή οι κληρονόμοι σας, ακόμη και να αντιμετωπίσετε ποινικές κυρώσεις.   Εξάλλου, πλέον τα πρόστιμα, οι οφειλές είναι παγκοσμιοποιημένα και μπορούν πλέον να μας  βρούν και στην Αυστραλία,  μέσω του διαδικτύου και της επικοινωνίας των διαφόρων αρχών των δύο χωρών.
Καταλήγοντας θέλω να πώ,  ότι όλα αντιμετωπίζονται ακόμη και ο ΕΝΦΙΑ  όταν ΕΓΚΑΙΡΑ και ΑΜΕΣΑ τώρα, κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες για να αποφύγετε τα χειρότερα στο μέλλον. ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,   δηλαδή πωλήσεις, κληρονομιές, αποδοχές, αγορές  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να έχει τακτοποιηθεί το θέμα του ΕΝΦΙΑ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ περιουσιακά σας στοιχεία,  ή να τα μεταβιβάσετε στα παιδιά σας ή σε όποιον θέλετε, ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ του ΕΝΦΙΑ.
 Εμείς είμαστε στη διάθεση σας όλες τις μέρες και ώρες για να σας εξυπηρετήσουμε και βοηθήσουμε. Eπίσης μπορείτε να ακούτε και να ενημερώνεστε και απο την νέα εκπομπή του ραδιοσταθμού 2ΜΜ κάθε Σάββατο και ώρα 3-4 μμ,  απο μένα και να επικοινωνείτε μαζί μου κατά τη διάρκεια της εκπομπής στο τηλέφωνο του σταθμού.