technology

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ! ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ απο την Ελληνική Κυβέρνηση.. ΚΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ!


Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Συντάκτης του περιοδικού 
ALFA GREEK AUSTRALIAN MAGAZINE
ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΟ BLOG


Φωτο απο το διαδίκτυο: Τα τρια τέρατα που κυβερνούν την Ελλάδα

Δυστυχώς κακά μαντάτα για όλη την Ομογένεια που ζεί εκτός Ελλάδας και ειδικά την Αυστραλία, φέρνουν οι αδηφάγες προθέσεις της άχρηστης και προδοτικής κυβέρνησης της Ελλάδας, η οποία μετά την πλήρη αφαίμαξη των κατοίκων της μητρόπολης φαίνεται ότι «ανοιξε» η όρεξη της να πιεί το αίμα και τον μόχθο των ταλαίπωρων μεταναστών. Ολες οι Ελληνικές κυβερνησεις αφού 
επι χρόνια ολόκληρα – δεκαετίες – έδιωχναν απο την Ελλάδα τα νειάτα της και τα σκόρπιζαν στις τέσσερεις άκρες της γής, τώρα έρχεται να τους κλέψει και να τους ληστέψει τους μόχθους ετών. Επιπλέον έρχεται και η παγκοσμιοποίηση να «βάλει» το χεράκι της και να δωθεί έτσι η χαριστική βολή. Ετσι λοιπόν, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1142/31-5-2012 του υπουργείου οικονομικών της Ελλάδας, θα συμβούν με λίγα λόγια τα παρακάτω, όπως διαβάσαμε σε ποικίλα σχόλια οικονομολόγων αλλά και διαμαρτυρομένων ομογενών κλπ: 


Οι περισσότεροι από τούς Ομογενείς έχουν στην κυριότητά τους περιουσιακά στοιχεία καί εισοδήματα (π.χ. ενοίκια) στην Ελλάδα. Για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία καί εισοδήματα υποβάλλουν από παλιά Φορολογική Δήλωση στην Ελλάδα. 


Η Ελληνική Πολιτεία με συνεχείς Νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά καί με νομοθετικές παρεμβάσεις της στά έτη 2011 καί 2012, ζήτησε…καί από τούς Ομογενείς, που είναι μόνιμοι κατοικοι εξωτερικού, να προσκομίσουν διάφορα δικαιολογητικά με τα οποία θα επιβεβαιώνεται ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού καί ότι έχουν υποβάλλει εκεί , στό εξωτερικό, την Φορολογική τους Δήλωση, για τό παγκόσμιο εισόδημά τους. 


Δηλαδή, με τόν Ν.3943/31-3-2011 καί με τίς ΠΟΛ 1142/31-5-2012, 1245/31-5-2012 καί 1161/16-7-2012 καθορίστηκε οτι οι Ελληνες που εργάζονται στό εξωτερικό πρέπει να προσκομίζουν από εδώ καί στό εξής κάθε χρόνο ορισμένα δικαιολογητικά .«Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» ή «αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσής στο εξωτερικό» ή Βεβαίωση από μιά, οποιαδήποτε, Υπηρεσία του εξωτερικού για την πιστοποίηση τής μόνιμης κατοικίας τους στο εξωτερικό». 


Αυτό είναι αδύνατον στίς περισσότερες περιπτώσεις γιατί υπάρχουν κάποια Κράτη στο εξωτερικό τα οποία ΔΕΝ EKΔΙΔΟΥΝ αυτά τα δικαιολογητικά ή αρνούνται να τα δώσουν. 


Εάν δεν προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Ελλάδα , ο ομογενής ή ο κάτοικος εξωτερικού θα έχει πολλά προβλήματα με τίς Ελληνικές Υπηρεσίες αφού θα βρεθεί ανάμεσα στήν ξένη υπηρεσία που αρνείται να του δόσει τα «δικαιολογητικά» καί στην Ελληνική φορολογική Αρχή η οποία απαιτεί οπωσδήποτε την προσκόμιση τών δικαιολογητικών αυτών. 


Στήν περίπτωση μάλιστα που δεν έχει υπογραφεί Διμερής Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ανάμεσα στην Ελλάδα καί στό άλλο Κράτος οπως γίνεται με την ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, τό θέμα γίνεται περισσότερο πολύπλοκο αφού η Ελληνική Φορολογική Αρχή επιμένει να πάρει τα δικαιολογητικά και ο φορολογούμενος Ελληνας έρχεται σε απόγνωση . 


Καί άλλο πρόβλημα : Στό άρθρο 76 παρ. 6α του ν. 2238/1994 ο Ελληνας Νομοθέτης επιθυμεί να φορολογήσει τα εισοδήματα τών Ελλήνων οι οποίοι εργάζονται σε άλλα Κράτη έστω καί εάν η φορολόγηση στά κράτη αυτά είναι «προνομιακή» μικρότερη από την φορολόγηση που γίνεται στην Ελλάδα. Ο Ελληνας νομοθέτης όμως όταν νομοθέτησε αυτή τη διάταξη, το 2011, δέν έλαβε υπ όψη ότι οι φορολογούμενοι Ελληνες ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ) ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ για να φορολογηθεί. 


Η παρ. 6α τού άρθρου 76 του Ν. 2238 γράφει : « 6.α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον:
αα) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α, και
ββ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β’, θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του» Ηδη κε Υπουργέ κυκλοφορούν στό διαδίκτυο επιστολές «προθύμων» Γραφείων που θέλουν να «βοηθήσουν» τους Ομογενείς στίς δύσκολες αυτές στιγμές εκμεταλλευόμενοι την νέα αυτή νομοθεσία… «αφού τό φορολογικό πλαίσιο για τούς κατοίκους εξωτερικού έχει γίνει εξαιρετικά σύνθετο καί χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τα φυσικά πρόσωπα που ζούν καί εργάζονται εκτός Ελλάδος..» όπως γράφουν στα σημειώματά τους. 


Με τα παραπάνω φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στούς φιλήσυχους Ομογενείς Ελληνες, οι οποίοι είναι μονίμως εγκατεστημένοι σέ άλλα κράτη καί έχουν ή δέν έχουν κάποιο εισόδημα στήν Ελλάδα. 


Ειναι πρόβλημα φορολογίας που μέχρι σήμερα δέν είχαν. 


Καί τό πρόβλημα αυτό δέν έχει φανεί ακόμα επειδή με την ΠΟΛ. 1161/16-7-2012 η ημερομηνία προσκόμισης τών δικαιολογητικών παρετάθη μέχρι την 31/12/2012. 


Επομένως το πρόβλημα στούς Ομογενείς θα φανεί μετά την 1/1/2013 καί θα γιγαντωθεί κατα την διάρκεια τής υποβολής τών φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2013 ( δηλαδή μέσα στό Α΄εξάμηνο του 2013.) 


Φαίνεται αδιανόητο αυτό πού πρόκειται να γίνει : Δηλαδή, η μητέρα – Πατρίδα Ελλάδα θα δημιουργήσει-φορολογικά καί άλλα- προβλήματα στά παιδιά της που κατοικούν μόνιμα στό Εξωτερικό! 


Αλλά υπάρχει καί άλλο πρόβλημα : η εμπλοκή τών τοπικών ΔΟΥ στην φορολογία τών εισοδημάτων τών Ομογενών που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. Η Εμπλοκή αυτή δημιουργεί έναν πρόσθετο λόγο ταλαιπωρίας καί εκνευρισμού κυρίως τών ομογενών Ελλήνων του Εξωτερικού οι οποίοι ενώ φορολογούνται στό άλλο κράτος για τό εισόδημά που αποκτούν εκεί, ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ μέ αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν όλα τα πλεονεκτήματα που τούς δίνει ο νόμος από αυτή τους την ιδιότητα. 


Θά κινδυνεύουν να φορολογηθούν δυό φορές στά δύο Κράτη για τό ίδιο εισόδημα, δέν θα μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα που αποκτούν στο εξωτερικό με την εργασία τους Οι υπάλληλοι τών τοπικών ΔΟΥ στην Ελλάδα , βρέθηκαν απροετοίμαστοι σε αυτό τόν ρόλο γιατί δεν εχουν ενημερωθεί επαρκώς ούτε έχουν την πείρα σε υποθέσεις και θέματα κατοίκων εξωτερικού, πράγμα που δημιουργεί καθυστερήσεις, γραφειοκρατίες καί πρόσθετα προβλήματα, κυρίως στούς Ομογενείς μας. 


. Ενα είναι σίγουρο : ότι θα διαταραχθούν οι σχέσεις τών Ελλήνων τής διασποράς με την μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα καί οι Ελληνες που κατοικούν στο εξωτερικό θα απομακρυνθούν από την πατρογονική εστία με οικονομικά , εθνικά κλπ επακόλουθα. 


Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτή η καταστροφική πολιτική γιατί διαφορετικά : 


1. Οι ομογενείς θα αναγκαστούν εξ αιτίας της να πληρώσουν διπλούς φόρους για τό εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα 


2. Οι ομογενείς δέν θα μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα στην Ελλάδα 


3. Η Ελληνική Κυβέρνηση καί εμείς οι υπόλοιποι Ελληνες θα εκτεθούμε καί θα φανούμε στό εξωτερικό ότι για άλλη μιά φορά τρωγόμαστε μεταξύ μας (είμαστε ειδικοί στίς απογραφές που καταλήγουν σε τραγωδίες…..) 


4. Οι Ομογενείς θα φοβούνται να έλθουν στην Ελλάδα καί δέν θα επενδύσουν ποτέ στό μέλλον στην Ελλάδα 


Ακολουθεί δημοσίευμα της εφημερίδας της Αυστραλίας, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 


“Νέος Κόσμος” 


Το άρθρο του “Νέου Κόσμου”, με τίτλο: Σιωπά η Ελλάδα”, έχει ως ακολούθως: 


“Εφιάλτης έχει καταντήσει για τους ομογενείς της Αυστραλίας η απόφαση του ελληνικού Κράτους να επιβάλει το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας στους Έλληνες της διασποράς, πειθαρχούσα στην εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάταξη της φοροδιαφυγής εντός και εκτός Ελλάδας. 


Όπως έγραψε ο «Νέος Κόσμος» (8/12/2012) «με το Νόμο 3943/2011, η Ελλάδα υποχρεώνει τους Έλληνες της διασποράς να δηλώσουν στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, το «παγκόσμιο εισόδημά τους» – δηλαδή το εισόδημά τους από ενοίκια, τόκους ή άλλες δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εισόδημά τους στον τόπο μόνιμης διαμονής τους στο εξωτερικό». 


Δέκα ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας το ελληνικό Κράτος εξακολουθεί να σιωπά. Οι προξενικές Αρχές της Αυστραλίας δεν έχουν ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις έκδοσης του Πιστοποιητικού και ο Ελληνισμός αγωνιά, δικαιολογημένα, για τις συνέπειες της εκπρόθεσμης υποβολής του στην αρμόδια Διοίκηση Οικονομικών Υπηρεσιών. 


Σε συνέντευξή του στο «Νέο Κόσμο» (8/12/2012) ο πρόεδρος της Μόνιμης Διακομματικής Επιτροπής Αποδήμων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, διαβεβαίωνε την ομογένεια, ότι έχει ζητήσει γραπτώς και προφορικώς από το υπουργείο Οικονομικών να παρατείνει για ένα τρίμηνο, την προθεσμία υποβολής του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας από Έλληνες μόνιμους κατοίκους της Αυστραλίας. 


«Έχω επικοινωνήσει προφορικώς και γραπτώς με το υπουργείο Οικονομικών και έχω ζητήσει τρίμηνη παράταση της υποβολής του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας από Έλληνες ομογενείς. Πιστεύω, ότι το αίτημα θα γίνει δεκτό, διότι δεν είχε ενημερωθεί έγκαιρα η ομογένεια για τη νέα γραφειοκρατική διαδικασία. 


Θα κάνω νέα παρέμβαση στο υπουργείο Οικονομικών, μόλις επιστρέψω στην Ελλάδα και είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε θετική ανταπόκριση. Δεν θέλουμε να αφήσουμε εκτεθειμένο κανένα ομογενή που εμπίπτει στην κατηγορία των Ελλήνων της διασποράς που υποχρεούται να υποβάλλουν το εν λόγω πιστοποιητικό» είχε δηλώσει. Δυστυχώς, και η Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή Αποδήμων σιωπά για το επίμαχο θέμα, ενισχύοντας την υποψία πολλών ομογενών, ότι το εθνικό κέντρο ποσώς ενδιαφέρεται για τον πολυάριθμο Ελληνισμό της Αυστραλίας. 


Γνωρίζουμε τα προβλήματα και τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Η αδιαφορία, όμως, για την αγωνία πεντακοσίων χιλιάδων Ελλήνων της Αυστραλίας είναι αδικαιολόγητη, προσβλητική και δεν λαμβάνει υπόψη της την αδυναμία των προξενικών Αρχών να εκδώσουν έγκαιρα το ζητούμενο Πιστοποιητικό. Δεν φταίει ο Ελληνισμός της Αυστραλίας, αν οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν φρόντισαν έγκαιρα να υπογράψουν αμοιβαία συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης με την Αυστραλία. Η Ελλάδα έχει υπογράψει 47 Συμβάσεις/Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με ισάριθμα κράτη, οι οποίες έχουν κυρωθεί και ισχύουν, απαλλάσσοντας τους Έλληνες μόνιμους κατοίκους των χωρών αυτών από τις χρονοβόρες, δαπανηρές και, υπεράνω όλων, άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες πιστοποίησης της φορολόγησής τους από τις χώρες μόνιμης διαμονής τους. 


Δεν φταίει, επίσης, ο Ελληνισμός για την αδυναμία της Ελλάδας να μηχανογραφεί τις αφίξεις και αναχωρήσεις Ελληνοαυστραλών, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιος Έλληνας εξ Αυστραλίας επισκέπτεται την Ελλάδα και πόσο χρόνο μένει εντός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας. Τέλος, δεν φταίει ο Ελληνισμός της Αυστραλίας για τη χαρτολαγνεία που χαρακτηρίζει το ελληνικό Κράτος. Η απαίτηση να υποβάλλουμε έναν τόνο πιστοποιητικά στις προξενικές Αρχές για να μας εκδώσουν το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας είναι εξωφρενική, θα υποβάλει τους ομογενείς, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, σε περιττές ταλαιπωρίες και θα κοστίσει αρκετά χρήματα. 


Το ελληνικό Κράτος ζητά «Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου» από τους Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν ενδιαφέροντα στην Ελλάδα, ένα Πιστοποιητικό που κοστίζει $13 περίπου, ανάλογα με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου Αυστραλίας την ημέρα που παραλαμβάνει ο ομογενής το πιστοποιητικό. Αδυνατούμε να καταλάβουμε γιατί δεν αρκεί το πιστοποιητικό αυτό για τις φορολογικές υπηρεσίες της Ελλάδας μαζί με συνημμένο, επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού της Αυστραλιανής Εφορίας (tax return), που θα πιστοποιεί τη φορολόγηση κάθε Ελληνοαυστραλού από την Αυστραλία. 


Αδυνατούμε να καταλάβουμε γιατί ο ενδιαφερόμενος ομογενής πρέπει να τρέχει στις αυστραλιανές Αρχές για την επικύρωση της εγκυρότητας (Apostille Stamp) επίσημων εγγράφων αυστραλιανών Αρχών –που θα σταλούν στην Ελλάδα– ενώ είναι δυνατή η έκδοση του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας με απλούστερες διαδικασίες, χαμηλότερο κόστος και λιγότερη ταλαιπωρία των ομογενών. 


Αν η Ελλάδα πιστεύει, ότι είμαστε αδιαίρετο κομμάτι του εθνικού κορμού, οφείλει να μας απαλλάξει από άσκοπες, δαπανηρές και γραφειοκρατικές διαδικασίες – ιδιαίτερα τα παιδιά μας, που αντιδρούν έντονα στη γραφειοκρατική νοοτροπία της πατρίδας των γονέων τους. Αν συνεχίσει να αδιαφορεί, θα μας αλλοτριώσει ολοκληρωτικά με ανυπολόγιστη εθνική και οικονομική ζημία. 


Οι Έλληνες της πρώτης γενιάς, που είμαστε δεμένοι συναισθηματικά με την πατρίδα μας, ίσως αντέξουμε τη νέα δοκιμασία. Οι νέες γενιές, όμως, δεν πρόκειται να υποκύψουν στην ελληνική γραφειοκρατία. Θα πουλήσουν ό,τι κληρονόμησαν από τους γονείς τους, θα βγάλουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και θα ρίξουν μαύρη πέτρα στην Ελλάδα. Αν αυτό επιδιώκει η Ελλάδα, ας συνεχίσει να μας εμπαίζει μέχρι να χάσει και τον τελευταίο Έλληνα των Αντιπόδων”. 


Λεπτομέρειες και πληροφορίες για όλα αυτά, θα δίδονται και απο το Δικηγορικό μας γραφείο στην Αυστραλία: 


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΚΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
ΑΘΗΝΑ - ΣΥΔΝΕΥ 

ΤΗΛ: ΑΘΗΝΑ 210 2758568, 6944 627076 

ΣΥΔΝΕΥ (02) 92613144 - 0411 224 189 , 0431 017 654

To άρθρο αυτό, δημοσιεύεται και στο έντυπο περιοδικό τεύχος Απριλίου 2013, για τους κατοίκους του Σύδνευ.